Ponencia en el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona

Ponencia de Miquel Bonet sobre “El teu millor projecte és retenir el talent”. Se impartió el 18 de diciembre a las 19 horas en la sala de actos del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

aparejadores