Conferència magistral de Miquel Bonet

El dia 17 de juny a las 9,30 en la Conselleria de Treball en Lleida Sobre el tema “ ¿Qué vol dir avui dia formar? l´ensenyament eficaç, en front de l´ensenyament burocratitzat.